Aktualūs klausimai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo privalomas pasiutligei imlių gyvūnų augintinių (šunų, kačių ir šeškų) ženklinimas mikroschema ir registravimas valstybiniame Gyvūnų augintinių registre, kai keičiasi šių gyvūnų savininkas.

Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus:

Gatvėje atsidūręs, be priežiūros paliktas gyvūnas yra nesaugus, o neidentifikuoto (neženklinto) augintinio įsigijimas yra labai rizikingas. Augintinio paženklinimas mikroschema suteikia daug pliusų augintinio apsaugai, nes:

  • Leidžia nustatyti, kad tai Jūsų augintinis netikėto jo pasiklydimo ar pabėgimo atveju, ir su Jumis nedelsiant susisiekti, kad gyvūnas būtų greičiau grąžintas namo.
  • Leidžia gyvūnų globos organizacijoms ir veterinarijos gydytojams nedelsiant susisiekti su Jumis dėl skubių veterinarinių procedūrų, jei Jūsų pasiklydęs augintinis buvo sužalotas ir jam reikia skubios veterinarinės pagalbos.
  • Leidžia apsisaugoti nuo augintinio vagystės ir pasisavinimo, nes tik paženklinę ir užregistravę augintinį jo dingimo ar vagystės atveju galėsite įrodyti, kad tai yra būtent Jūsų augintinis.
  • Leidžia identifikuoti gyvūno pardavėją, iš kurio nusprendėte įsigyti augintinį ir esant būtinumui (apgaulės atvejais, kai parduodamas sergantis gyvūnas, kuris netrukus nugaišta arba apgaunama gyvūno veislė, kitos savybės ir t.t) įrodyti, kad būtent iš jo pirkote gyvūną bei susigrąžinti patirtus finansinius nuostolius. 

Privaloma ženklinti ir registruoti visus parduodamus ar kitaip perduodamus šunis, kates ir šeškus, nes būtent šios rūšys yra imlios pasiutligei ir šios rūšies augintinius privaloma skiepyti nuo pasiutligės. Tačiau mes rekomenduojame visiems ženklinti ir registruoti savo augintinius, siekiant apsaugoti nuo grėsmių, kylančių nepaženklinus gyvūno.

Pardavimas ar kitokios formos gyvūno perdavimas apima tiek gyvūnų veisėjus, pardavėjus, kurie nuolatos verčiasi tokia veikla, tiek gyvūnų savininkus, kurie parduoda ar nemokamai atiduoda savo suaugusius augintinius ar jų vadas kitiems asmenims. Gyvūnai iš prieglaudų naujiems savininkams taip pat privalo būti perduoti tik prieš tai paženklinti ir registruoti valstybiniame gyvūnų augintinių registre.

Parduodami ar kitaip perduodami gyvūnai turi būti paženklinami per 4 mėn. nuo jų gimimo, bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui ir įregistruoti Gyvūnų augintinių registre ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų paženklinimo mikroschema.

Šunys, katės ir šeškai, atvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių, turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 14 dienų nuo atvežimo.

Mūsų darbo patirtis rodo, kad net ir pačiam atsakingiausiam savininkui dažnai nutinka taip, kad jo augintinis netikėtai pabėga ir pasiklysta. Pasiklydęs augintinis gali pakliūti į gyvūnų globos organizaciją, gyvūnų karantinavimo tarnybą arba savo namuose gali priglausti jį radęs žmogus. Pakliuvęs į prieglaudą augintinis patiria didelį stresą, gali užsikrėsti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis nuo kitų gyvūnų, susirgti, nugaišti. Paėmus neženklintą gyvūną į prieglaudą neįmanoma nustatyti, ar jis turėjo savininką, todėl nėra galimybės sužinoti, ar gyvūnas buvo skiepytas nuo užkrečiamųjų ligų, pasiutligės, kaip gyvūnas buvo šeriamas, ar neturi ūmių, lėtinių, nepagydomų susirgimų, alergijos, dėl ko jis turi būti šeriamas specializuotu pašaru, ar jam turėtų būti taikomas atitinkamas veterinarinis gydymas. Dėl to gali ženkliai pablogėti gyvūno sveikata. Suėjus 14 dienų terminui gyvūnas teisėtai gali būti perduotas kitam savininkui arba nugaišinamas, nes į jo vietą reikės priimti kitą benamį gyvūną. Atsižvelgiant į tai, yra būtina užtikrinti augintinių identifikavimą mikroschema ir registraciją registre, kad gyvūnui būtų suteiktos visos įmanomos galimybės kuo greičiau ir saugiau grįžti atgal į namus.
Jei Jūsų pasiklydusį neženklintą augintinį priglaudė jį radęs žmogus, Jums gali būti sudėtinga arba net neįmanoma nustatyti augintinio buvimo vietą arba įrodyti, kad šis gyvūnas priklauso būtent Jums. Jį radęs žmogus gali gyvūną paženklinti ir užregistruoti savo vardu, taip tapdamas naujuoju Jūsų augintinio savininku. Jei pasiklydęs augintinis būtų ženklintas, jį radęs asmuo negalėtų dar kartą jo paženklinti, nes patikrinęs gyvūną veterinarijos gydytojas nustatytų, kad jis yra ženklintas Jūsų vardu ir patikrinęs registre nustatytų, kad gyvūnas yra dingęs.

Įstatymas numato, kad visi parduodami ar kitaip perduodami šunys, katės ir šeškai, privalo būti ženklinami, t.y. asmuo, parduodamas ar kitaip perduodamas Jums gyvūną privalo Jums perduoti jau paženklintą gyvūną. Kuo jūs rizikuojate įsigydami neženklintą augintinį:

 1. Už didelę pinigų sumą įsigyti mišrūną, turintį tik tam tikros veislės požymius

Pasitaiko daug atvejų, kai norintys pasipelnyti, neatsakingi ar nelegalia veikla besiverčiantys prekeiviai gyvūnais nepatyrusiam pirkėjui negrynaveislį gyvūną parduoda kaip grynaveislį, o apgaulė išryškėja tik po gero pusmečio, gyvūnui paaugus.

2. Patirti didelius finansinius nuostolius

Neretai įsigijus sergantį gyvūną iš prekeivių, jis net po didžiausių pastangų išgydyti vis tiek nugaišta. Džiaugsmą pakeičia nuoskauda, kurią lydi ir finansiniai nuostoliai – sumokėta suma už gyvūną ir veterinarinės išlaidos stengiantis išgydyti augintinį.

Perkant ar kitai įsigijant mikroschema ženklintą ir valstybiniame gyvūnų augintinių registre užregistruotą gyvūną visuomet galėsite patikrinti jo kilmę ir atsekti pardavėjo tapatybę, kas suteiks galimybę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.

Ženklinimas – tai veterinarinė procedūra, kurios metu gyvūnui po oda ties ketera yra įterpiama mikroschema.

Registravimas – tai administracinė procedūra, kurios metu gyvūno mikroschemos unikalus numeris kartu su savininko kontaktine informacija įrašomas į valstybinį Gyvūnų augintinių registrą.

Būtina įsidėmėti, kad jeigu augintinis pabėgs ar bus pavogtas, jį suradus bus galima greitai nustatyti jo savininką ir sugrąžinti jį namo tik tuo atveju, kai jis bus ne tik paženklintas mikroschema, bet ir užregistruotas registre.

Teisę ženklinti šunis, kates ir šeškus Lietuvoje turi tik galiojančią veterinarinės praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai. Augintinio laikytojas, norintis paženklinti savo gyvūną, turi kreiptis į veterinarijos gydytoją ar veterinarijos kliniką, kurioje jam už atitinkamos klinikos pačių nustatytą kainą bus atlikta tokia paslauga.

Šunys, katės ir šeškai yra ženklinami mikroschema, kuri nėra kenksminga augintiniui. Mikroschema yra mažas, ryžio grūdo dydžio elementas, kuriame užkoduotas unikalus numeris, nuskaitomas elektroniniu skaitytuvu. Pridėjus skaitytuvą prie gyvūno jis siunčia žemo dažnio bangas į mikroschemą, leidžiančias perskaityti jos unikalų numerį. Tokius skaitytuvus turi daugelis veterinarijos gydyklų ir gyvūnų prieglaudų. Prieglaudose skaitytuvai naudojami tikrinant, ar gatvėje rasti gyvūnai yra ženklinti.

Norint paženklinti gyvūną augintinį rekomenduojama su veterinarijos gydytoju iš anksto sutarti dėl atvykimo laiko.

Kadangi mikroschema yra labai maža, po gyvūno oda ji įleidžiama specialia injekcine adata ir įtvirtinama. Įterpus mikroschemą, gyvūnas jos visiškai nejaučia. Viską atlieka veterinarijos gydytojas, pati procedūra nė kiek neskausmingesnė už paprastą vakcinaciją ir užtrunka tik kelias minutes. Gyvūnui įterpus mikroschemą, jį visą gyvenimą galima atpažinti pagal unikalų identifikacinį numerį.

Mikroschema įleidžiama gyvūnui po oda, ties ketera, kur ją laiko jungiamieji gyvūno audiniai.

Paženklinus augintinį mikroschema jį reikia užregistruoti valstybiniame Gyvūnų augintinių registre.

Yra dvi galimybės paženklintą augintinį užregistruoti valstybiniame Gyvūnų augintinių registre:

  • Tai gali atlikti jūsų gyvenamosios savivaldybės teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius (nemokamai).
  • Tai gali atlikti veterinarijos gydytojas (už atitinkamą, jo paties nustatytą šios paslaugos kainą arba nemokamai paties gydytojo sprendimu).

Jei paženklinę savo augintinį pas tam tikrą veterinarijos gydytoją nenorite papildomai mokėti už augintinio registraciją į Gyvūnų augintinių registrą, jūs galite pagal savo gyvenamąją vietą kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį, kur, pateikus reikiamus dokumentus, jūsų augintinį užregistruos nemokamai. Tokiu atveju jums reikės pateikti prašymo dėl augintinio suženklinimo kopiją, kurią jums išduos augintinį paženklinęs veterinarijos gydytojas bei savo asmens dokumentą. Augintinio kartu imti nereikia.

Iki 2016-01-01 Lietuvoje veikė dvi privačios suženklintų augintinių registracijos duomenų bazės regivet.lt ir registracija.lt, kuriose augintinių registracija ir duomenų keitimo paslauga buvo mokama. Nuo 2016 m. sausio 1 d. visi augintiniai privalo būti registruoti valstybiniame Gyvūnų augintinių registre www.vic.lt, į kuri registracija yra visiškai nemokama. Jei jūsų augintinis jau buvo paženklintas ir registruotas viename iš privačių registrų, turite jį perregistruoti į valstybinį Gyvūnų augintinių registrą.

Yra dvi galimybės paženklintą augintinį perregistruoti į valstybinį Gyvūnų augintinių registrą:

  • Tai gali atlikti teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius (nemokamai).
  • Tai gali atlikti veterinarijos gydytojas (už atitinkamą, jo paties nustatytą šios paslaugos kainą arba nemokamai paties gydytojo sprendimu).

Jei esate tam tikro veterinarijos gydytojo ar veterinarijos klinikos klientas, galite kreiptis į juos prašydami perregistruoti jūsų augintinį į Gyvūnų augintinių registrą. Veterinarijos gydytojui prisijungimas ir duomenų pateikimas į valstybinį registrą yra visiškai nemokamas. Tačiau ši paslauga gali būti mokama dėl paties gydytojo nusistatyto įkainio už laiką, kurį jis skiria duomenų apie jūsų augintinį suvedimui į registrą.

Garantuotą nemokamą paslaugą jūs galite gauti jei pagal savo gyvenamąją vietą kreipsitės į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritorinį padalinį, kur, pateikus reikiamus dokumentus, jūsų augintinį tarnybos specialistai perregistruos nemokamai. Tokiu atveju atvykus į VMVT padalinį jums reikės užpildyti prašymą dėl augintinio įregistravimo registre, pateikti iš ankščiau turimą augintinio ženklinimo pažymą arba augintinio pasą, kuriame būtų nurodytas jūsų augintinio mikroschemos numeris, bei savo asmens dokumentą. Tokiu atveju augintinio kartu imti nereikia. Jei jokių dokumentų, įrodančių, kad jūsų augintinis buvo ženklintas, neturite, tokiu atveju į tarnybą turite vykti kartu su augintiniu (kad inspektorius galėtų nuskaityti jo mikroschemą įsitikinant, kad augintinis yra paženklintas) ir pateikti savo asmens dokumentą.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai, atlikę rinkos tyrimą ir paslaugų įkainių skaičiavimus, rekomenduoja veterinarijos paslaugų teikėjams nustatant paslaugų įkainius, neviršyti 15 eurų kainos. Gyvūnų augintinių šeimininkams siūloma neskubėti ir prieš pasirenkant, palyginti bent kelių privačių veterinarijos gydytojų teikiamas ženklinimo ir registravimo paslaugas ir jų įkainius. Renkantis reikėtų pasiteirauti, ar į galutinę kainą įskaičiuotos visos paslaugos (ženklinimas ir įregistravimas Gyvūnų augintinių registre bei pačių mikroschemų kaina). VMVT paskaičiavimais, vieno gyvūno paženklinimas (įskaitant mikroschemos kainą) ir įregistravimas Gyvūnų augintinių registre preliminariai kainuoja apie 10 eurų. Didesnė kaina už gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą gali būti siejama tik su papildomomis paslaugomis, pavyzdžiui, – kai veterinarijos gydytojas atvyksta individualiai paženklinti gyvūną jo laikymo vietoje, suteikia paslaugas pasibaigus darbo valandoms, ar suteikiant dar ir kitas, papildomas veterinarijos paslaugas. Be to, galutinė kaina galėtų būti mažesnė, kai vienu metu ženklinami ar registruojami keli to paties asmens augintiniai, nes užpildžius prašymą dėl pirmojo gyvūno, kitiems naudojamas tas pats prašymo šablonas, keičiasi tik nedidelė duomenų dalis.

Šioje internetinėje svetainėje pagal augintinio laikytojo gyvenamąją vietą galite rasti informaciją, kur galima suženklinti augintinį arba koks yra artimiausias veterinarijos gydytojas, kuris galėtų atvykti tai atlikti už ne didesnę nei 15 EUR kainą. Už šią sumą atliekamas 3 procedūrų kompleksas: augintinio ženklinimas, duomenų užregistravimas valstybiniame Gyvūnų augintinių registre ir skiepas nuo pasiutligės, kurį pasiutligei imliems augintiniams taip pat yra prrivaloma atlikti kasmet.

 

Ženklinant mikroschema augintinį, kurio skiepo nuo pasiutligės galiojimo terminas dar nepasibaigęs, naujai paskiepyti neprivaloma, išskyrus atvejus, jei planuojate keliauti su augintiniu už Lietuvos teritorijos ribų. Paženklintą augintinį, kurio skiepo nuo pasiutligės galiojimo terminas dar nepasibaigęs, pakartotinai skiepyti reikia tik baigiantis galiojančio skiepo datai.

Gyvūno augintinio įsigijimas ir jo priežiūra yra ne tik malonumas, bet ir pareiga, daranti įtaką tiek gyvūnui, tiek ir visuomenei. Ši pareiga yra per daug svarbi, kad į ją būtų galima nekreipti dėmesio, nes kalbame apie gyvą padarą – gyvūną, kuris geba jausti skausmą, alkį, kančią.

Kasmet Lietuvoje į gyvūnų globos organizacijas ir savivaldybių gyvūnų karantinavimo tarnybas patenka daugiau nei 15 000 neženklintų šunų bei kačių. Tik vos keli iš priimtų gyvūnų būna paženklinti mikrochema ir grąžinti savininkui. Gyvūnų prieglaudos ir karantinavimo tarnybos yra perpildytos bešeimininkiais tapusiais augintiniais. Jiems kasdien reikia priimti vis naujus gyvūnus, o tam būtina atlaisvinti kuo daugiau narvų. Todėl pasimetusio gyvūno savininkui lieka labai maža tikimybė susigrąžinti augintinį. Praėjus įstatyminiam 14 dienų rasto gyvūno laikymo laikotarpiui, gyvūnas pagal galiojančius įstatymus gali būti numarintas, nes į jo vietą karantinavimo tarnybai reikės priimti kitą valkataujantį gyvūną.

Augintinio apsauga yra viena iš svarbiausių atsakingo savininko užduočių. Atsakingas įsigijimas, augintinio atsekamumas per identifikavimą ir registravimą, humaniškas auklėjimas, dresūra, dauginimosi kontrolė, prevencinė veterinarinė priežiūra, žinių apie augintinio rūšį įgijimas ir žinojimas yra pagrindiniai komponentai, būdingi atsakingam savininkui.

Reikalavimas ženklinti parduodamus ar kitaip perduodamus augintinius ims mažinti šiuo metu visuomenėje egzistuojančias benamių gyvūnų problemas, sumažins nevyriausybinėse prieglaudose ir savivaldybių karantinavimo tarnybose globojamų gyvūnų skaičių, valstybės patiriamas išlaidas dėl benamių gyvūnų gaudymo ir sustabdys nekaltų, benamiais tapusių gyvūnų naikinimą. Ilgalaikis šios nuostatos tikslas – kad būtų stabilizuota benamių gyvūnų situacija, kuri pasiektų tokį lygį, kad siekiant kontroliuoti jų skaičių nereikėtų gyvūnų masiškai eutanazuoti tik dėl tos priežasties, kad jų yra per daug, o gyvūnų globos namai turėtų pakankamai vietos laikinai benamių gyvūnų globai tinkamomis sąlygomis tol, kol benamiui gyvūnui bus surasti nauji šeimininkai.

Įstatymas suteikia galimybę augintinių laikytojams neskubant paženklinti ir užregistruoti savo augintinį. Nustačius, kad savininkas parduodamas ar kitaip perduodamas augintinį kitams savininkui jo nepaženklino, jis bus įspėjamas apie tokį reikalavimą. To nepadarius savininkui gali būti skirta administracinė nuobauda už Gyvūnų gerovės ir apsaugos teisės aktų pažeidimą nuo 29 iki 116 EUR. Už pakartotinį reikalavimo nevykdymą gali būti skiriama bauda nuo 115 iki 231 EUR su gyvūno konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Laikytis nustatytų reikalavimų ar bandyti jų išvengti yra kiekvieno augintinio laikytojo individualus pasirinkimas. Tačiau būtina įsidėmėti, kad didžiausia prisiimta augintinio laikytojo rizika tokiu atveju yra realus pagrindas prarasti augintinį. Jeigu neženklintas augintinis pabėgs ar bus pavogtas, jį gali pasisavinti arba jis gali būti perduotas kitam asmeniui, kuris suženklinęs gyvūną taps teisėtu jo savininku.

Policija, savivaldybių viešosios tvarkos tarnybos, seniūnijos, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai gali atlikti patikrinimą dėl augintinio ženklinimo bei registracijos valstybiniame Gyvūnų augintinių registre. Apie parduotą ar kitaip perduotą neženklintą augintinį atsakingoms institucijoms gali pranešti fiziniai asmenys, veterinarijos gydytojai ir gyvūnų globos organizacijos.

Užregistravus augintinį valstybiniame Gyvūnų augintinių registre augintinių savininkai prie registro prisijungti gali savo internetinės bankininkystės pagalba. Prisijungęs prie registro savininkas gali matyti ir pats atnaujinti, keisti duomenis apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, kontaktinį telefono numerį, jei augintinis atiduodamas kitam savininkui, nugaišta ar kt.

Šiuo metu privalomas augintinių ženklinimas ir registracija galioja Švedijoje, Estijoje, Danijoje, Olandijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje, Anglijoje, Airijoje ir Latvijoje.

Lietuvoje privalomo ženklinimo įvedimą palaiko Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės gyvūnų globos organizacijos: Všį Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija, VšĮ „Dogspotas“, VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“, VšĮ „Rainiukas“, VšĮ „Beglobis“, VšĮ „Tautmilės globa“, VšĮ „Šiaulių letenėlė“, VšĮ „Lesė“, VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, VšĮ „Penkta koja“, VšĮ „Šlapia nosytė“, VšĮ „Katino svajonė“, VšĮ „Būk mano draugas“, VšĮ „Gyvūnų globos namai 5 pėdutės“, VšĮ „Gyvūnų namai“.

Šioje interneto svetainėje iš sąrašo išsirinkite arčiausiai Jūsų paslaugas teikiantį veterinarijos gydytoją. Visi šioje svetainėje skelbiami veterinarijos gydytojai taiko ne didesnę nei 15 EUR paslaugos kainą už šių procedūrų kompleksą: augintinio ženklinimą, duomenų suvedimą į registrą ir skiepą nuo pasiutligės (esant tam tikroms sąlygoms galima skiepyti skiepu nuo pasiutligės, kurio galiojimas yra 3 metai; papildomą informaciją apie tai jums suteiks veterinarijos gydytojas).

Pasiskambinę gydytojui iš anksto susitarkite dėl atvykimo laiko.